Hanny Peters  (geb.1943)

Na het afstuderen in 1966 aan de Arnhemse Akademie voor Beeldende Kunst (Artez) ging ik op zoek naar een eigen 'handschrift'.

Mijn schilderijen zijn een spontane, esthetische uitdrukking van gevoelsontroering in een gepassioneerd gebruik van kleur, ruimte en kompositie, met verwaarlozing van de zichtbare vorm.

In mijn portretten, modelstudies en bronzen - veelal in opdracht -, kies ik voor een meer realistische stijl, een zoeken naar de diepere laag van een karakter.